arhiva arhiva arhivaarhivaarhivalive

Întâlnirile publice sunt momentan suspendate.

Rugăciune zilnică pentru țară, autorități, cadre medicale și pentru întoarcerea la Domnul a românilor.

 “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi și pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toţi oamenii să fie mântuiţi și să vină la cunoștinţa adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.”
‭‭1 Timotei‬ ‭2:1-5

CITIREA BIBLIEI

Săptămâna 44:
Marcu 14 - Luca 21

Descarcă planul de citire al Bibliei într-un an

CONTACT

 

 map1

str. Curcubeului nr. 7, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

 

mail
secretariat@betelzorilor.ro
Email păstor: dan.bodea@betelzorilor.ro

 

tel
Tel fix: 0264.43.89.52
Pastor Dan Bodea: 0741.237.547