Corul de copii

Corul de copii din biserica Betel se întâlnește săptămânal la repetiții pentru a învăța cântări specifice vârstei lor, spre slava Domnului. Ei slujesc în biserică o dată pe lună în cadrul programului de duminică seara.

Pe lângă slujirea în biserică prin cântare, ei sunt încurajați să învețe și să recite versete din Biblie.

Psalmul 150:6 „Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!”

Dirijor: Tamara Pop