Credo

1. Noi credem într-un singur Dumnezeu, manifestat în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

2. Noi credem că Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu și că este singura normă de credință a credinciosului și a Bisericii.

3. Noi credem că Dumnezeu este Creatorul întregului univers, al omului și al îngerilor.

4. Noi credem că păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om, Adam și că fiecare om se naște în păcat, având nevoie de mântuire.

5. Noi credem că doar harul lui Dumnezeu face posibilă mântuirea omului, prin jertfa Domnului Isus Hristos și că beneficiile acestei jertfe sunt însușite prin credință și pocăință.

6. Noi credem că nașterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt continuă să lucreze în viața credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roadă) și de a trăi o viață sfântă.

7. Noi credem că botezul în apă se acordă celor care s-au întors la Dumnezeu și au fost născuți din nou, că trebuie efectuat în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și că este actul prin care credinciosul este integrat în Biserică.

8. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, că experiența distinctă de nașterea din nou și de botezul în apă, experiența prin care credinciosul primește putere pentru slujire și care trebuie să fie urmată de umpleri repetate.

9. Noi credem că actul Euharistiei a fost instituit de Domnul Isus și că el este un asezământ esențial al Bisericii prin care credincioșii își exprimă părtășia cu ipostaza dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos.

10. Noi credem în continuitatea manifestărilor supranaturale ale Duhului Sfânt, prin darurile pe care le împarte El credincioșilor, spre zidirea Bisericii.

11. Noi credem în preoția tuturor credincioșilor, dar și în chemarea specială a unor credincioși de a sluji ca lucrători investiți în lucrare prin hirotonisire.

12. Noi credem în sanctitatea familiei, ca instituție rânduită de Dumnezeu prin actul căsătoriei.

13. Noi credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia până la marginile pământului și că acest mandat trebuie dus la îndeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.

14. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-și răpi Biserica, în învierea morților, în judecata de apoi și în răsplătirile divine, în destinul veșnic al omului în Paradisul lui Dumnezeu sau în iazul de foc, despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu.