Viziunea bisericii

Funcțiile bisericii
 1. Inchinare
 2. Edificare
 3. Multiplicare
Obiectivele bisericii
Unitate în:

 • Închinare
 • Învățătură
 • Implementarea Scripturii în viața de zi cu zi
Filiile bisericii
 • Biserica Cristorel
 • Biserica Borşa
 • Biserica Feiurdeni
 • Biserica Pruniş
 • Biserica Filea de Jos
 • Biserica Mărtineşti
Departamentele bisericii

1. SECRETARIAT

Conducător departament: Covaşă Gavril
Echipa de lucru: Gurău Cătălin


2. CONTABIL FINANCIAR

Conducător departament: Apolzan Lidia Georgeta

Contabil: Apolzan Lidia Georgeta

Cenzori: Isai Gheorghe și Mereu Teofil


3. ÎNVĂȚĂMÂNT

Conducător departament: Bodea Dan-Avram


4. BISERICILE FILII

Conducător departament: Covaşă Gavril


5. EVANGHELIZARE, MISIUNE

Conducător departament: Mereu Teofil


6. TINERET

Conducător departament: Bodea Dan-Avram


7. ȘCOALA DUMINICALĂ

Conducător departament: Bodea Dan-Avram


8. MUZICA

Conducător departament: Gurău Cătălin


9. STUDIU

Conducător departament: Bodea Dan-Avram


10. SUNET, VIDEO, MIXAJ

Conducător departament: Mateş Ioan


11. RUGĂCIUNE

Conducător departament: Petrean Emil


12. SOCIAL

Conducător departament: Isai Gheorghe


13. CANTINA

Conducător departament: Petrean Emil


14. FAMILII

Conducător departament: Bodea Dan-Avram


15. BĂRBAȚI

Conducător departament: Isai Gheorghe


16. FEMEI

Conducător departament: Bodea Dan-Avram


17. DIASPORA

Conducător departament: Isai Gheorghe


18. MASS MEDIA, BIBLIOTECA, PROMOVARE

Conducător departament: Gurău Cătălin


19. ADMINISTRAȚIE

Conducător departament: Petrean Emil


20. ORDINE ŞI PAZA

Conducător departament: Mateş Ioan


21. VIZITE BOLNAVI

Conducător departament: Isai Gheorghe


22. VIZITE PENITENCIAR

Conducător departament: Bodea Dan-Avram

Fișa slujitorului

pdf-icon Descarcă PDF: Fișa slujitorului

 1. Să dea dovadă de standard înalt de trăire:
  • Printr-un proces continuu de sfințire
  • Printr-un exemplu de trăire și devotament pentru ceilalți „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.” (1Tes 4:8)
 2. Să dea dovadă de ascultare, prin:
  • Atenție la nevoile celor pe care îi slujește
  • Atenție în raport cu responsabilitățile delegate „să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.” (1Tim. 3:15)
 3. Să aibă disponibilitatea de a fi corectat:
  • Dacă se întâmplă să gresească, să-și dea tot concursul pentru remedierea, limitarea consecințelor
  • Să își asume responsabilitatea pentru greșelile din cadrul departamentului „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire.”(1Tim.5:21)
 4. Să aibă disponibilitatea de a învăța:
  • Dorința de creștere în sfințire și cunoaștere
  • Înflăcărarea darului pe care îl are din partea lui Dumnezeu sub autoritate „Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” (1Tim.4:15)
 5. Să dezvolte o bună comunicare și colaborare în ce privește lucrarea, pentru a putea ajunge să îndeplinim obiectivul:
  • O comunicare clară și precisă
  • O colaborare cu autoritatea delegată, slujitorii celorlalte departamente, cât și cu conducerea bisericii „Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă” (Iacov. 2:12,13)
 6. Să dea dovadă de supunere față de autoritatea imediată și față de conducerea bisericii:
  • Asumarea scopului și obiectivelor propuse pentru întreaga Biserică
  • Să-și dea tot concursul pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse
  • Aducerea la cunoștința conducerii bisericii a problemelor din cadrul departamentului pentru care nu s-a găsit o rezolvare, sau care depășesc atribuțiile sale
  • Grija de a nu aduce nici un prejudiciu imaginii bisericii „Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.” (Ioan 12:49,50)
 7. Să împlinească funcțiile bisericii urmărind atingerea obiectivului ei:
  • În funcție de chemarea și departamentul unde slujește
  • Prin unitatea cu celelalte departamente
  • Slujirea să aducă înălțarea numelui lui Hristos, edificare, răspândirea Evangheliei în adunare, cât și în afara ei „Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.”(1Tim.:11) „ Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”(Evrei 10:24)