Studiu Biblic

Cuvântul lui Dumnezeu este viață! De aceea acest Cuvânt trebuie proclamat cu: fidelitate față Scriptură, claritate în expunerea Lui și cu relevanță în aplicarea Lui în viața cotidiană a credinciosului. Pentru aceasta este necesară pregătirea spirituală și intelectuală.

Pentru a beneficia de ambele pregătiri, Biserica Betel pune la dispoziția fiecărui slujitor următoarele:

– Sala de studiu (în care sunt expuse metode diferite de pregătire și structurare a mesajului biblic)

– Grup de studiu în vederea pregătirii predicilor (marți – o dată la 2 săptămâni, ora 20:30)

    Vreau să particip la:

    Grupul de pregătire a predicilor
    Folosirea salii pentru studiu individual


    (citeste aici)