Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Comentarii NT
  Autor: John Stott

  Descriere:
  Epistola a doua către Timotei reprezintă, în opinia autorului, un „îndemn ultim al bătrînului apostol” prin care Timotei este chemat „să fie diferit, să nu cedeze în faţa presiunii opiniei publice sau să se conformeze spiritului veacului, ci să stea dîrz de partea adevărului şi a neprihănirii lui Dumnezeu.” Scrisă cu sentimentul omului care şi-a încheiat alergarea, care şi-a îndeplinit datoria, epistola este testamentul bătrînului apostol lăsat celui care a fost tovarăşul său de lucru şi fratele său mai tînăr, pe care îl numeşte afectuos „adevăratul meu copil în credinţă”. Timotei are „această solemnă datorie. Va trebui să păstreze cu orice preţ ceea ce a primit şi să transmită altor oameni de încredere care, la rîndul lor, să fie în stare să-i înveţe pe alţii (2:2).” Are responsabilitatea de a păstra Evanghelia curată şi necontaminată, de a suferi pentru Evanghelie, de a rămîne credincios Evangheliei şi de a propovădui Evanghelia.

  John Stott comentează epistola fiind convins de „actualitatea celor scrise de apostolul Pavel, îndeosebi despre tinerii lideri creştini, deoarece şi epoca noastră este asemenea celei din primul veac, plină de confuzii teologice şi morale, chiar şi de apostazii.” El crede că „avem nevoie de o nouă generaţie de tineri „Timotei” care să păstreze tezaurul sacru al Evangheliei, care să fie decişi s-o propovăduiască, să fie gata să sufere pentru răspîndirea ei şi s-o transmită pură şi necontaminată generaţiei următoare care, la timpul potrivit, să le urmeze pilda. […] apostolul ne îndeamnă, ca şi pe Timotei, să fim tari, curajoşi şi statornici.”