Rareș Tomoș – Proverbe 4:20-27

Proverbe
4:20 Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
4:21 Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
4:22 Căci ele sînt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru tot trupul lor.
4:23 Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
4:24 Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
4:25 Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
4:26 Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte:
4:27 nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău.