Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Comentarii VT
  Autor: Walter Kaiser Jr.

  Descriere:
  Ce încredere putem avea în povestirile şi relatările întîlnite pe paginile Vechiului Testament? Sunt veridice documentele care stau la baza Vechiului Testament? În ce ar consta relevanţa lor pentru noi, cei care trăim în secolul XXI şi ne confruntăm cu probleme atît de diferite? Şi, foarte important, cum cernem marea diversitate de răspunsuri şi interpretări oferite celui pornit în căutarea răspunsurilor? Întrebările de genul acesta sunt foarte importante pentru cei care consideră creştinismul o religie fondată pe realităţi istorice, care au avut loc în lumea noastră, o religie care oferă răspunsuri celor aflaţi în căutarea adevărului şi a sensului vieţii

  Pentru a răspunde la aceste întrebări, autorul îşi structurează cartea în patru părţi: partea întîi se ocupă de probleme de formare a canonului Vechiului Testament, de inspiraţie şi de critică textuală. Partea a doua abordează problema veridicităţii istorice şi aici sunt examinate cîteva dintre problemele cele mai spinoase: capitolele despre crearea lumii, despre potop, patriarhi, Exod, despre rolul arheologiei în determinarea veridicităţii istorice. Tot aici încearcă să explice problemele ridicate de cronologia regilor şi să ofere o reconstituire a acesteia. Partea a treia se ocupă de mesajul Vechiului Testament şi face o analiză a formelor literare specifice: naraţiunile istorice, cărţile sapienţiale, profeţia şi pentru a demonstra autoritatea şi relevanţa acestora. Ultima parte este dedicată relevanţei Vechiului Testament pentru creştinul de astăzi, aspect esenţial pentru integrarea Vechiului Testament în viaţa sa. Din nou, aceasta necesită abordarea fiecărui gen sau specii literare în parte, deoarece fiecare dintre ele se adresează unor aspecte diferite ale vieţii şi au avut un rol diferit. Pentru a le putea integra în viaţa noastră, trebuie să înţelegem cum funcţionau, ce urmăreau şi ce au realizat în viaţa destinatarilor iniţiali.

  Pentru a facilita înţelegerea subiectelor discutate şi pentru a putea găsi cu uşurinţă locul unde se discută chestiunile de interes pentru cititor, cartea are un glosar şi indici de autor, tematic şi de referinţe biblice