Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Teologie pastorala
  Autor: Iosif Ton

  Descriere:
  Volumul de faţă laolaltă o selecţie de predici din perioada anilor 1973-1981. Acestea se caracterizează în primul rând prin aceea că transmit oamenilor curajul de a sta în picioare şi de a înfrunta persecuţia comunistă cu bărbăţie, gata oricând de sacrificiu pentru credinţă, de dragul de a rămâne mereu alături de Domnul nostru în orice încercare.

  La fel de importantă este şi preocuparea autorului – preocupare ce a rămas constantă de-a lungul întregii sale lucrări în slujba Evangheliei – pentru ca credinţa creştinilor să nu rămână doar ceva teoretic, ci să ducă la transformarea vieţii, la producerea caracterului cristic în creştini. Primind o viaţă nouă în formă tipărită, avem credinţa că predicile acestea vor avea şi azi, deşi condiţiile istorice şi sociale specifice acelui moment s-au schimbat, acelaşi efect binecuvântat asupra cititorilor.

  „Prezentăm aici o selecţie a predicilor celor mai de seamă din perioada anilor 1973-1981. Care au fost caracteristicile de bază ale predicilor mele din acea perioadă, adunate în volumul acesta reprezentativ? În primul rând, prin multe dintre aceste predici am căutat să dau oamenilor curajul de a sta drept în picioare, de a înfrunta persecuţia cu bărbăţie, de a fi gata de orice sacrificiu pentru credinţă, de a rămâne cu Domnul Isus prin orice încercare.

  În al doilea rând, preocuparea mea a fost să văd că credinţa oamenilor nu rămâne ceva teoretic, ci că ea este un act care duce la o viaţă transformată. Am observat că atât predicatorii cât şi ceilalţi credincioşi sunt preocupaţi în principal de iertarea de păcate, în loc să tracă de la aceasta la schimbarea caracterului şi la o viaţă de sfinţenie. Pe scurt, prin predicile mele am vrut să produc oameni de caracter. Am predicat un mesaj care să ducă la transformare lăuntrică şi la o trăire curată. Acum, când le dăm o nouă viaţă prin punerea lor în carte tipărită, mă rog Domnului ca ele să continue să lucreze scopul pentru care mi le-a dat Dumnezeu şi pentru care au fost întărite de Duhul Sfânt.” – Iosif Ţon