Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Comentarii VT
  Autor: Iosif Anca

  Descriere:
  Valoarea practică a studierii evenimentelor din cele două regate şi a vieţii împăraţilor, este eveidenţiată de cadrul similar al evoluţiilor spirituale din istoria Bisericii, în plan naţional sau local. Chiar viaţa de familie poate fi radiografiată prin lumina Scripturilor, reflectată din paginile cărţilor 1 şi 2 Samuel şi paralele din cărţile 1 şi 2 ale Împăraţilor şi Cronicilor. Biblia este cartea adevărului şi când descrie binele sau răul înfăptuit de oamenii, care înaintea lui Dumnezeu au aceeaşi datorie de a respecta valorile vieţii, exprimate în modul cel mai profund în legile şi principiile sfinte. Urmărind efectele binelui şi răului din generaţie în gemeraţie, ne putem da seama cât valorează un sfânt, sau cât rău poate face un păcătos un păcătos. Fără a fi pesimişti, trebuie să recunoaştem că în general oamenii, chiar şi cei care au o moştenire religioasă bună, sunt înclinaţi foarte puternic spre rău şi majoritatea dintre evreii primei jumătăţi a ultimului mileniu î.e.n. Şi-au irosit şansa de a fi cetăţeni ai eternei împărăţii davidice; soarele lor a apus timpuriu, sub umbra nrilor care stăpâneau deasupra ţării sfinte, prin regi care n-au reuşit să rămână o lumină, o stea, în aşteptarea luceafărului de dimineaţă – Cel care are dreptul la tron pentru eternitate.