Psalmii
17:4 Cît priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvîntul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;
17:5 paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale, şi nu mi se clatină picioarele.