Matei
5:4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi!