Luca
2:15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: ,,Haidem să mergem pînă la Betleem, şi să vedem ce ni s'a spus şi ce ne -a făcut cunoscut Domnul.``
2:16 S'au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle.
2:17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
2:18 Toţi ceice i-au auzit, s'au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gîndea la ele în inima ei.
2:20 Şi păstorii s'au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.