Luca
2:41 Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paştelor.
2:42 Cînd a fost El de doisprezece ani, s'au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului.
2:43 Apoi, dupăce au trecut zilele praznicului, pe cînd se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n'au băgat de seamă lucrul acesta.
2:44 Au crezut că este cu tovarăşii lor de călătorie, şi au mers cale de o zi, şi L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor.
2:45 Dar nu L-au găsit, şi s'au întors la Ierusalim să -L caute.
2:46 După trei zile, L-au găsit în Templu, şezînd în mijlocul învăţătorilor, ascultîndu -i şi punîndu-le întrebări.
2:47 Toţi cari -L auzeau, rămîneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.
2:48 Cînd L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; şi mama Lui I -a zis: ,,Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi? Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.``
2:49 El le -a zis: ,,Dece M'aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?``
2:50 Dar ei n'au înţeles spusele Lui.
2:51 Apoi S'a pogorît împreună cu ei, a venit la Nazaret, şi le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei.
2:52 Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.