Betel Zorilor – Botez nou-testamentar din 11 iunie 2023.
15 persoane s-au botezat.
Ce har! Ce izbândă!
Ei au mărturisit prin botezul în apă legământul lor personal cu Domnul Isus Hristos, îmbrăcând haina albă.
Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i întărească să-și ducă mântuirea până la capăt!
Alături de noi a fost și fratele pastor Nicu Cristea.
Marcu 16:16
„Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.”
Foto: Miriam Opriș