Betel Zorilor – Botez nou-testamentar din 15 ianuarie 2023.
5 persoane au mărturisit prin botezul în apă legământul lor personal cu Domnul Isus Hristos, îmbrăcând haina albă.
Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i întărească să-și ducă mântuirea până la capăt!
Alături de noi au fost:
Pastor Beni Vlas – predică
Cătălin și Ramona Lup – cântare
Marcu 16:16 – „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.” –
Foto: David Caraman