Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Comentarii NT
  Autor: John Stott

  Descriere:
  Seria „Comentarii biblice expozitive” pune la dispoziţia cititorului român un număr de lucrări valoroase care urmăresc realizarea a trei obiective principale:

  1. Prezentarea fidelă a mesajului cărţilor Bibliei
  2. Aplicarea adevărurilor biblice la realităţile cu care ne confruntăm în lumea contemporană
  3. Acesibilitate pentru cei ce nu au pregătire teologică.

  Când Pavel a scris această epistolă bisericilor din Roma ce se adunau prin case, scopul său fusese să obţină suportul lor în rugăciune pentru misiunea pe care intenţiona să o intreprindă în zona vestică a lumii Mediterane. Nu îşi imagina el la acea dată că timp de două milenii ecoul acestei prezentări atât de exacte a Evangheliei va reverbera în Biserică şi prin case, în lumea academică şi printre oamenii obişnuiţi. Nici că va străbate mări şi ţări şi că va ajunge până la marginile pământului.

  John Stott se alătură prin acest comentariu distinselor voci ale Bisericii care au meditat asupra temelor măreţe ale Epistolei către Romani, şi au discutat modul în care ele trebuie aplicate în viaţă, ajutându-ne şi pe noi să auzim bogatele armonii şi să întrezărim măreaţa viziune.

  Respectând tradiţia clasică a marilor lideri creştini care au comentat această epistolă, Stott prezintă termenii folosiţi în ea, temele abordate şi raţionamentele pe care le conţine. Puterea Evangheliei, neprihănirea lui Dumnezeu descoperită din ceruri, este adresată în mod clar oamenilor din vremea noastră care au răspuns chemării ei.

  Stott demonstrează o bună cunoaştere a textului şi contextului Epistolei către Romani, cât şi a celor mai recente studii pauline. Poate chiar mai important este faptul că prinveşte această epistolă din prisma propriei sale experienţe pastorale şi misionare, perspectivă modelată de viziunea măreaţă a apostolului însuşi. În paginile de faţă aveţi un comentariu adresat oamenilor ce se pregătesc să treacă pragul noului mileniu, un comentariu care acoperă cele două lumi ale Epistolei către Romani – lumea lui Pavel şi lumea noastră.