Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Comentarii NT
  Autor: Sinclair B. Ferguson

  Descriere:
  Scrisă pentru biserica cea mai apropiată, poate, de inima lui Pavel, epistola către Filipeni vorbeşte de la un capăt la altul despre Cristos şi degajă sentimentul unei mari bucurii de-a dreptul contagioase. Şi nu-i de mirare. Căci printre membrii acestei biserici se găseau diverşii lui prieteni creştini, printre care Lidia, vânzătoarea de purpură, a cărei inimă a deschis-o Domnul, şi temnicerul care, în noaptea întoarcerii sale la Dumnezeu, a curăţat cu grijă rănile pe care biciul Ie-a făcut pe spatele apostolului.
  Biserica din Filipii a fost „coroana bucuriei” lui Pavel. Dar în absenta apostolului, între credincioşi s-au ivit probleme care le ameninţau părtăşia şi mărturia.
  Cum a răspuns Pavel acelei probleme? Ce a zis el ca să-i ancoreze în adevăr pe aceşti tineri creştini şi să-i directioneze în trăirea creştină? In cartea cu titlul Să studiem Filipeni, Sinclair B. Ferguson ne conduce prin memorabilele răspunsuri date de Pavel.
  Să studiem Filipeni este primul volum dintr-o serie de comentarii scrise pentru a-i încuraja pe creştini să citească, să înţeleagă şi să aplice în viată Cuvântul lui Dumnezeu. Conceput să fie folosit de persoane individuale, în timpul părtăşiei din familie, sau de grupuri de studiu, fiecare volum este o expunere a textului Scripturii şi conţine un ghid de studiu.