Bucăți disponibile:


  (citeste aici)

   

  Categorie: Consiliere
  Autor: Larry Crabb

  Descriere:
  „Dincolo de mult pretinsa noastră creştinătate se ascunde o laşitate morală ce trădează puţina noastră credinţă în Hristos, spune Larry Crabb. Ne încredem în El pentru iertarea păcatelor şi pentru ca să ne ţină mai mult sau mai puţin pe linia de plutire ca adunare de oameni oneşti, dar ne este suficient El şi pentru a sta faţă în faţă cu realitatea? Oare ştim să înfruntăm realitatea confuză a unei lumi în care părinţi buni au uneori copii răzvrătiţi, iar părinţi răi lasă în urmă misionari devotaţi? Suntem capabili să ne scufundăm în apele tulburi ale vieţii şi să revenim la suprafaţă aşa cum a reuşit scriitorul Psalmului 73, cu o credinţă reînnoită în Dumnezeu şi cu o mai mare sete de El? Putem oare să pătrundem în zonele lăuntrice, ascunse, ale sufletului nostru, marcate de sentimentul pustietăţii şi nu de conştiinţa mistuitoare a prezenţei Lui, acolo unde o privire curată descoperă că pornirile noastre egoiste se insinuează chiar şi în faptele cele mai nobile? Ne este oare Hristos îndeajuns pentru a face faţă acestei dezordini dinăuntru? Sau ar fi mai bine să nici nu ne uităm acolo, continuându-ne, pur şi simplu viaţa, de creştini?