Maximilian Caraman – Psalmii 105:1-5

Psalmii
105:1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
105:2 Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
105:3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
105:4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
105:5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,